20Oct
2012
0
ผ้ารองซับปัสสาวะผ้ารองซับฉี่

ผ้ารองซับฉี่ผ้าปูซับฉี่ ผ้าปูซับปัสสาวะ Super Sorber พิมพ์ลายซับน้ำซับปัสสาวะเวลานอน ได้ 1 ลิตร ผ้ารองซับฉี่ใช้ได้สำหรับเด็กอ่อน

ผ้ารองซับปัสสาวะป้องกันเตียง หรือเบาะนอนเด็กจากการเปียกหรือเลอะปัสสาวะหรืออุจจาระเด็กอ่อน เด็กแรกเกิด ป้องกันเตียง ป้องกันเบาะเด็กอ่อนเด็กแรกเกิด ไม่ให้เปอะเปื้อนเสียหาย

21May
2012
0
แผ่นรองเตียง ซับปัสสาวะ

แผ่นรองซับปัสสาวะ ขนาดใหญ่ Super Sorber ซับน้ำซับปัสสาวะเวลานอน 100% ผ้ารองซับฉี่ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สำหรับปัญหาการขับถ่าย

แผ่นรองเตียงซับปัสสาวะขนาดใหญ่ Super Sorber ผ้ารองซับฉี่ ซับน้ำปัสสาวะเวลานอน 100% ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สำหรับเด็กที่ต้องการเลิกผ้าอ้อม และผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องขับถ่าย